شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد اقلام ذیل را با مشخصات  و شرایط پیوست از تأمین کنندگان معتبر و توانمند خریداری نماید. لذا تأمین کنندگان واجد شرایط می توانند پس از دانلود پیوست های مربوط و مطالعه دقیق تمامی آنها، فرم استعلام بها را تکمیل نموده و از طریق پست سفارشی یا به صورت حضوری به دفتر معاونت مالی و بازرگانی شرکت واقع در استان یزد - شهرستان بافق - شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (سهامی خاص) - ساختمان اداری - طبقه سوم - کدپستی 8975136748 در تاریخ تعیین شده تحویل نمایند. (ضمناً ذکر نام کارپرداز، تاریخ، شماره درخواست خرید و شرح کالا بر روی پاکت های پیشنهادی ضروری و الزامی می باشد)
لازم به ذکر است پیشنهادات باید در مهلت مقرر به دفتر معاونت مالی و بازرگانی واصل شده باشد.
شماره تلفن دفتر معاونت مالی: 03531454411-12
عنوانآخرین مهلتنام کارپردازشماره تماسفایل های پیوست
خرید بی ال سی لوگو و ماژول13970125كورش قانعي0351454473
بیرینگ ایزولیتر گربکس اجمیل13970117رمضانعلي برزگري03531454468
خرید 4 عدد زبانه اهرم انتقال سنگ شکن فکي CMD-6019361212عنايت اله هاشم زاده03531454478
شش ردیف قطعات برقی لکوموتیوTGM613970106حميدرضا ميربافقي‌03531454481
قطعات لکوموتیو TGM613970114حميدرضا ميربافقي‌03531454481
خرید اهن ورق سیاه13970114جواد فتوحي بافقي09131565177